Friday, August 1, 2014

012. {vlog#1} shoes organization (sort of?)เฮ้ย ลองสื่อใหม่
เผื่อมาทางนี้รุ่ง ๕๕๕

วันนี้ขี้เกียจเขียนก็พูด
วันไหนขี้เกียจพูดก็เขียน

subscribe กันได้แต่ไม่การันตีว่าจะทำบ่อย ๕๕๕

ลองดู.

คนเราต้องลองทำอะไรใหม่ๆ..
เนอะ?


------